OŚWIETLENIE MAGAZYNU

 

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, tylko w pierwszym półroczu 2012 roku liczba wypadków odnotowanych w obszarze transportu i gospodarki magazynowej wyniosła blisko trzy tysiące, z czego aż 25 ze skutkiem śmiertelnym. Okazuje się, że najczęstszym źródłem urazu są maszyny, urządzenia i wyposażenie do podnoszenia, przenoszenia oraz magazynowania. Wózki widłowe, które są podstawowym narzędziem logistyki wewnętrznej, mogą być przyczyną bardzo groźnych wypadków, w razie niezachowania należytej ostrożności i nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Dlatego tak istotna jest właściwa organizacja i nadzór pracy, a także stworzenie zatrudnionym odpowiedniej widoczności w trakcie wykonywanych codziennych czynności. W trosce o bezpieczeństwo pracowników magazyn powinien być starannie oświetlony z zachowaniem wymaganych poziomów natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej, regulowanych przez normy PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie”

 

Oświetlenie niewłaściwie dostosowane do specyfiki pracy i ograniczona widoczność to jedna z najczęstszych, poza czynnikiem ludzkim, przyczyna wypadków w branży logistycznej i transportowej. Ryzyko to możemy zmniejszyć poprzez opracowanie dobrego projektu oświetlenia i zastosowanie skutecznych rozwiązań. Wpłyniemy tym samym na poprawę komfortu codziennej pracy.

 

 

STTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTESTTEST